STATUT Fundacji SKRZYDLACI.

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne. § 1.

Fundacja, pod nazwą Fundacja Skrzydlaci, zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, ustanowiona z woli adw. Agnieszki Fudali, mgr Aleksandry Joanny Kamińskiej, mgr Małgorzaty Fronc, zwanych dalej „Fundatorami“ aktem notarialnym sporządzonym w dniu 07 lipca 2014 roku w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szarej 14 lok. 15 w Warszawie, przez Katarzynę Szeląg-Wiśniewską, zastępcę notarialnego Danuty Kosim-Kruszewskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5154/2014, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

Pobierz cały dokument