Fundacja Skrzydlaci pomaga głównie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Mamy tu na myśli zwłaszcza:

  • dzieci i młodzież z domów dziecka
  • dzieci i młodzież z rodzin patologicznych
  • osoby samotne
  • rodziców (matki albo ojców) samotnie wychowujących swe dzieci
  • osoby pozostające bez pracy i zagrożone zwolnieniem z pracy
  • osoby wykluczone społecznie
  • uchodźcy lub osoby ubiegające się o azyl

Fundacja Skrzydlaci pomaga także emerytom.

Jeśli uznasz, że chcesz skorzystać z naszej pomocy,
a nie należysz do żadnej z ww. grup – napisz do nas !