Wycieczka do Warszawy

Kolejna akcja Agnieszki Fudali oraz jej znajomych, między innymi: Pawła Kondraciuka (obecnego członka Zarządu Fundacji), Małgorzaty Fronc (obecnego członka Rady Fundacji), Aleksandry Kamińskiej (obecnej Przewodniczącej Rady Fundacji) wiązała się z zorganizowaniem dzieciom z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka z miejscowości Równem jednodniowej wycieczki do stolicy Polski, wraz z zapewnieniem szeregu atrakcji. Dzięki uprzejmości pracowników Muzeum Narodowego, w tym w szczególności Aleksandry Bożewicz udało się utworzyć dwie lekcje muzealne. Kolejną atrakcją była wizyta i zwiedzanie Stadionu Narodowego oraz nauka i pokaz gry w zośkę, przeprowadzone przez kilkukrotnego Mistrza Świata w tej dziedzinie (Double Freestyle), Wiktora Dębskiego. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych darczyńców – udało się zakupić zośki dla każdego dziecka, biorącego udział w wycieczce.

Dzięki opiece profesjonalnego przewodnika, Małgorzaty Dębskiej dzieciaki – i nie tylko one – mogły dowiedzieć się co nieco o warszawskiej Starówce oraz pobliskiej okolicy. Dzwon spełniający marzenia, zlokalizowany przy ul. Kanoniej w Warszawie, został zapamiętany na tyle dobrze, że po dzisiejszy dzień – co niektórzy – wracają (nie tylko pamięcią) w jego okolice.

Dzięki życzliwości Pana Michała Wieremiejczyka, właściciela Restauracji Orient Express zapewniono – podczas całej wycieczki – dzieciom, ich opiekunom i organizatorom bardzo smaczne, domowe posiłki, tak, że McDonald’s pełnił już tylko rolę pomocniczą.

Dzięki uprzejmości Strażaków z warszawskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dzieci miały okazje zapoznać się z codziennymi obowiązkami i pracą strażaka, obejrzeć sprzęt oraz wziąć udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkie działania, które przeprowadziła Agnieszka Fudali, wspólnie ze swoimi znajomymi, utwierdziły ją w przekonaniu, że potrzeba pomagania ludziom jest na tyle duża, że warto poświęcić jej więcej uwagi i nadać właściwą formę prawną, która będzie miała większe możliwości, niż indywidualna inicjatywa osoby fizycznej.

W dniu 7 lipca 2014 r. fundatorzy, tj. Agnieszka Fudali, Aleksandra Kamińska, Małgorzata Fronc zgodnie oświadczyli przed Katarzyną Szeląg-Wiśniewską, zastępcą notarialnym Danuty Kosim – Kruszewskiej, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Szarej 14 lok. 15, Repertorium A nr 5154/2014, że powołują Fundację Skrzydlaci.

Fundatorzy weszli w skład władz Fundacji. Pomysłodawczyni dwóch opisanych wyżej akcji oraz autorka celów statutowych Fundacji Skrzydlaci została Prezesem Zarządu Fundacji.