Akcja Edukacja: finansujemy szkołę dla Krystiana.

PrzedstawiaMy Wam Krystiana.
Krystian jest podopiecznym Domu Dziecka w Równem. Ma 15 lat. Uczy się obecnie w II klasie gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach, przy ul. Dewajtis 3. Chłopiec jest podatny na środowisko, w którym przebywa; w związku z tym, że w przeszłości sprawiał problemy wychowawcze – postanowiono przenieść go do prywatnej, katolickiej szkoły, by zmienił grono rówieśników. Krystian jest osobą bardzo pracowitą, dlatego warto mu pomóc tak, by mógł dokończyć swoją edukację w tej właśnie szkole.

Jego comiesięczna nauka kosztuje Dom Dziecka 780,00 złotych, placówka oraz zaprzyjaźnione osoby są w stanie pokryć tylko część wydatków, tj. w wysokości 450,00 złotych, więc co miesiąc brakuje kwoty 330,00 złotych.

Z wielką chęcią tworzyMy akcję dla Krystiana, gdyż naukę i szeroko pojęte szkolnictwo stawiaMy na podium naszej działalności statutowej. Zwłaszcza, gdy szkoła, w której przebywa Krystian, przyczynia się nie tylko do jego rozwoju, ale wpływa także niezwykle pozytywnie na jego postawę i postrzeganie świata, krzewiąc w nim najlepsze wartości i powodując w chłopcu wewnętrzną przemianę.

Akcja Edukacja dotyczy całego 2015 roku. Nie zajmujemy się podczas tej zbiórki zaległością, jaka powstała w 2014 roku w kwocie (według stanu na grudzień 2014 r.) 3.010,00 złotych – na tym etapie możemy napisać tylko tyle, że jeden z naszych darczyńców zgodził się (wciąż nieoficjalnie) podarowaną nam kwotę (w części) przeznaczyć na spłacenie powstałego długu.

W związku z tym, w chwili obecnej skupiaMy się na całym 2015 roku.

Wraz z dniem dzisiejszym zaczynaMy naszą zbiórkę na FB Skrzydlatych.

Pomóc można w 3 konfiguracjach kwotowych:
-> 1/3 kwoty: 110,00 złotych,
-> 1/2 kwoty: 165,00 złotych,
-> całość kwoty: 330,00 złotych;

Na FB, na stronie wydarzenia, znajduje się 12 zdjęć, każde ze zdjęć obrazuje jeden miesiąc tego roku – wystarczy polubić jedną fotografię – wybrany miesiąc kalendarzowy – i zadeklarować kwotę przelewu: 1/3 kwoty: 110 zł, 1/2 kwoty: 165 zł lub całość kwoty: 330 zł.
Przykład: wybieramy styczeń i chcemy zapłacić 165 złotych, szukamy zdjęcia, na którym widnieje styczeń, klikamy pod nim: Lubię to!, wstawiamy pod zdjęciem komentarz: styczeń, 1/2 kwoty: 165 zł.

Następnie, po tak złożonej deklaracji prosiMy o dokonanie przelewu na konto naszej Fundacji z dopiskiem: Krystian, nazwa miesiąca, kwota deklarowana (dla przykładu: Krystian, styczeń, 1/2 kwoty: 165 zł).

ProsiMy o wybieranie – w miarę możliwości – następujących po sobie, kolejnych, dostępnych miesięcy. Gdy widzicie, że dany miesiąc został już przez kogoś wybrany, ale zostanie opłacony w 1/3 lub 1/2 – uzupełniajcie proszę brakujące części, by sprawnie i chronologicznie finansować poszczególne miesiące.

Czas zbiórki uzależniony jest od Waszego zaangażowania.

Jeśli nie posiadacie konta na FB, a chcecie pomóc w akcji – prosimy o kontakt mailowy lub dokonanie przelewu na konto naszej Fundacji, z dopiskiem, jaki miesiąc finansujecie.

ZapraszaMy do udziału w akcji !
KłanaMy się nisko.

SkrzydlaCi.